0.00
0.00

אין מוצרים בעגלת הקניות.

תקנון

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

1 שימוש באתר זה www.Quizard.co.il או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו ("האתר"), על ידך – משתמש הקצה ("משתמש הקצה"), מהווה הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו על ידי קוויזארד לימודים אונליין בע"מ, ח.פ. 515956696 שכתובתה שלם 14 רמת גן (להלן: "QUIZARD").
2 אתר זה הינו בעל מטרות מסחריות.
3 התנאים הללו מהווים הסכם משפטי כובל בינך ובין האתר.
4 במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן ("תנאי השימוש"), עליך להימנע משימוש באתר.
5 כניסה לאתר וביצוע פעולה באתר מהווה הצהרה כי משתמש הקצה מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד QUIZARD, האתר, בעלי האתר, מנהלי QUIZARD, דריקטורים בQUIZARD, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות QUIZARD על פי תנאי השימוש.6 רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את QUIZARD כלפי לקוחות האתר.
7 QUIZARD שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק. ככל שיש בשינוי תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות להשפיע על לקוחות קיימים – תישלח להם הודעה בדואר אלקטרוני שסיפקו לאתר או תפורסם הודעה באתר.
8 התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס לגברים ונשים כאחת.

מדיניות פרטיות
9 מדיניות פרטיות זו נועדה להסביר למשתמש הקצה איזה מידע נאסף במהלך השימוש באתר, איזה שימוש נעשה במידע שנאסף וכיצד האתר מגן על מידע זה.
10 המידע אותו QUIZARD אוספת מחולק לשני סוגים:
11 מידע אישי הנוגע למשתמש – האתר אינו אוסף ו/או משתמש בשמך הפרטי, שם משפחה, כתובת דוא"ל שלך, מספר הטלפון, תעודת זהות, עיסוקך ופרטים אישיים מזהים אחרים (להלן: "מידע אישי הנוגע למשתמש"), אלא אם סופקו על ידך לאתר מרצונך. במקרה כזה יעשה שימוש במידע האישי הנוגע למשתמש הקצה בהתאם למדיניות פרטיות זו.
12 מידע שאינו אישי הנוגע למשתמש הקצה – האתר אוסף, שומר ומשתמש במידע כללי שאינו אישי הנוגע למשתמש, כדוגמת כתובת IP, סוג דפדפן, דפים שנצפו, פרק זמן השהייה בדפים מסוימים, תאריך וזמן הביקורים, מיקומו הכללי של ה-IP וכיו"ב.
13 האתר עושה שימוש ב-"cookies" (קובץ קטן המכיל מחרוזת של תווים הנשלחת אל המחשב או אל כל התקן אחר שלך ומעניק לדפדפן שלך מזהה ייחודי) במהלך גלישתך בו או תוך שימוש בו דרך אתרים אחרים. האתר עושה שימוש בקבצים אלה על מנת לשפר את איכות השירות, כולל לשם שמירת העדפות משתמש, שיפור תוצאות החיפוש ומעקב אחר מגמות שימוש, כגון האופן שבו משתמשים מבצעים חיפוש.
14 בנוסף, האתר עשוי להתיר לצדדים שלישיים להציב "cookies" על גבי המחשב שלך. אלה דומים ל"cookies" של האתר, אולם הם מגיעים משרתים הנשלטים ומפוקחים על ידי אותם צדדים-שלישיים, כגון המפרסמים באתר, אשר משתמשים בהם על מנת לאסוף מידע לגבי השימוש שאתה עושה באתר המשמש גם את הצדדים השלישיים.
15 באפשרותך לבחור באמצעות הדפדפן בו אתה משתמש .שלא לקבל "cookies", בין אם הגיעו מהאתר ובין אם מצדדים שלישיים. עם זאת, תכונות ושירותים מסוימים של האתר עלולים שלא לפעול כהלכה אם הדפדפן מוגדר לחסום קבצים מסוג זה.
16 העסקאות המבוצעות באתר משולמות באמצעות סליקה באתרים מאובטחים המתמחים בכך ואינם בשליטת האתר. האתר אינו אוסף פרטי כרטיסי אשראי וככל שפרטי אשראי יתקבלו באתר הרי שאלו מאובטחים בהתאם לדרישות החוק ולא יעשה בהם כל שימוש.
17 ככל שתמסור לאתר "מידע אישי הנוגע למשתמש", האתר יראה בך כמי שמסכים לקבל פרסומות מן האתר.
18 האתר משתמש ב"מידע אישי הנוגע למשתמש" לצורך ניהול חשבון המשתמש באתר והפעולות הנובעות מכך, וכן לצורך יצירת קשר עמך במקרה הצורך.
19 האתר רשאי לעשות כל שימוש מותר אחר ב"מידע האישי הנוגע למשתמש" ובלבד שאין בשימוש כדי לפגוע בפרטיות או להפר חוק תקף במדינת ישראל.
20 האתר רשאי להשתמש ב"מידע אישי הנוגע למשתמש" אף אם לא נתקבלה הסכמתך במקרים הבאים: אם תפר את תנאי השימוש של האתר ו/או אם יופנה אל האתר צו שיפוטי המחייב אותו בגילוי של מידע אישי הנוגע לך ו/או בכל מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בינך ובין האתר ו/או בכל מקרה בו האתר יידרש לעשות כן על פי דין ו/או לשם מניעה של פעולות חשודות או כאלו שאינן חוקיות, בין אם הן קשורות לאתר ובין אם לאו ו/או לגורם אחר במקרה בו הבעלות באתר תועבר לאותו גורם אחר ובלבד שאותו הגורם ממשיך להפעיל את האתר בהתאם לתקנון זה ו/או לשם הגנה על הזכויות, הנכסים, או בטחונם האישי של בעלי, מנהלי ומפעילי האתר ו/או גופים ו/או יחידים הקשורים בהם ו/או המשתמשים האחרים באתר.
21 האתר וצדדים שלישיים הקשורים עמו משתמשים ב"מידע שאינו אישי הנוגע למשתמש" הנאסף על מנת: לשפר ולהתאים את האתר, התכנים והשירותים המוצגים בו, לצרכיך והעדפותיך האישיות ו/או לצורך מטרות סטטיסטיות כדוגמת סטטיסטיקות משתמש כלליות, כולל מידע דמוגרפי וגיאוגרפי ו/או לצורך איתור וטיפול בתקלות באתר ו/או לצורך בדיקת אפקטיביות השיווק ושיווק האתר בקרב מפרסמים ו/או לצורך מטרות חוקיות אחרות, כל עוד הזהות האישית שלך אינה נחשפת באמצעות שימוש שכזה.
22 האתר משתמש באמצעים טכניים וארגוניים על מנת להבטיח כי לא תהיה חדירה בלתי מורשית למידע המצוי בו וכי לא יעשה בו שימוש ו/או שינוי ו/או שלא ייחשף. עם זאת, אין האתר יכול להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מורשים לא יצליחו למרות אמצעים אלו לפרוץ את האתר ולעשות שימוש במידע הטכני לצורך מטרות לא ראויות, לרבות שימוש במידע השמור על מנת לזהות אותך אישית.
23 אתה מכיר בכך ומאשר בזאת כי מערכות המחשב והעברת המידע באמצעות רשת האינטרנט אינם בטוחים מיסודם, וכי אין הגנה המבטיחה שמידע שמאוחסן במחשבים או מועבר באמצעות האינטרנט יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית, שימוש, שינוי או חבלה על ידי אחרים.

תנאי שימוש

24 האתר מופעל על ידי QUIZARD ומספק שירות מקוון (On-line) ברשת האינטרנט, שעיקרו מכירת סרטוני הדרכה ולומדות (סימולטורים) למטרת הכנה למבחנים אקדמאיים או להעשרה.
25 הטקסטים והחומרים האחרים המופיעים באתר נועדו להיות מוצגים למשתמש הקצה בלבד לאחר שרכש את הזכות לצפות באתר.
26 אתה מודע ומסכים לכך שבשל היות העסקה באתר קשורה להעברה של "מידע" כפי שזה מוגדר בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995, לא חלים עליה הוראות חוק הגנן הצרכן, תשמ"א-1981 לעניין ביטול עסקה של מכר מרחוק ובמקום זאת תחול המדיניות הבאה:
26.1 עסקה לרכישת גישה לתכנים באתר תהיה ניתנת לביטול בתוך 14 יום מיום שבוצע התשלום באמצעות כרטיס אשראי ובלבד שלא צפית בתכנים שרכשת את הזכות לצפות בהם. מרגע שבוצעו צפיה בתכנים שנרכשה הזכות לצפות בהם – לא יתיר לך האתר לבטל את העסקה.
27 אין להעתיק או לפרסם את החומרים לכל צד שלישי.
28 האתר מפרסם חומרים אשר נאספו על ידו ו/או נכתבו עבורו אך אינו אחראי על נכונות האמור בטקסטים או בחומרים אחרים, עדכניותם, התאמתם לתוכנית הלימודים של משתמש הקצה והאחריות על כך היא על המשתמש בלבד.
29 יתכנו טעויות בתכנים.
30 השימוש בתכנים יהיה לצורכי לימוד אישי בלבד.
31 כל מוצר ו/או שירות, כגון קורס, שנרכש באתר זמין לצפייה למשך 100 ימים מרגע הרכישה.
32 אין לאתר כל מחויבות לספק מענה או תמיכה ביחס לתוכן החומרים הנצפים באתר.
33 אין האתר אחראי לתוצאות הלימוד באמצעות החומרים באתר – לרבות הצלחה במבחנים ועבודות ואינו מסייע בערעור על ציוני מבחנים וכיוב'.
34 השימוש באתר כרוך בתהליך רישום ומתבצע באמצעות שם משתמש וסיסמה אישיים לשימושו הבלעדי של משתמש הקצה. על המשתמש בלבד חלה אחריות לשמירת סודיות פרטי רישום אלו. העברת שם המשתמש והסיסמה לצד שלישי מהווה הפרה של תקנון זה ומהווה עילה לתביעה כנגד משתמש הקצה.
35 הכניסה לחשבון המשתמש באמצעות שם וסיסמה מוגבלת למחשב אחד ומקום אחד בלבד. ניסיון להיכנס לחשבון באמצעות מחשב אחר או ממקום אחר יוביל לחסימת הגישה לאתר למשתמש הקצה ללא זכות לקבלת החזר כספי או פיצוי כלשהו.
36 בביצוע כל פעולה כספית באתר הינך מצהיר כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב.
37 האתר הינו קניינה הפרטי של QUIZARD. כל פעילות באתר חייבת להיות בהתאם לתנאי השימוש.
38 QUIZARD דורשת כי כל פעילות של משתמש הקצה באתר ו/או בקשר לאתר חייבת להיות למטרות חוקיות בלבד.
39 משתמש הקצה לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים או כל חומר לא-חוקי, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, וולגרי, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית ו/או שמפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם.
40 כל התנהגות מצד משתמש קצה אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של QUIZARD מגביל ו/או מונע ו/או מפריע למשתמש קצה כלשהו מלהשתמש ולהנות מהאתר הינה אסורה.
41 משתמש הקצה לא יעשה שימוש באתר על מנת לפרסם ו/או לשדל מטעמים מסחרים, דתיים, פוליטיים, לא מסחריים ו/או אחרים, לרבות שידול משתמשי האתר להפוך משתמשים של שירותים אחרים אשר, במישרין או בעקיפין, מתחרים או עלולים להתחרות בQUIZARD.
42 רשאי לרכוש את שירותי האתר כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
43 QUIZARD רשאית למנוע ממשתמש את רכישת שירותי האתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, אף מבלי סיבה, ומבלי למסור הודעה על כך או לנמק, בין השאר, במקרים של הפרת תנאי השימוש, מסירת פרטים לא נכונים, ביצוע מעשה הפוגע בQUIZARD או בצדדים שלישיים, כרטיס אשראי חסום או מוגבל לשימוש.
44 האתר הוא רכושה הבלעדי של QUIZARD או שנעשה בו שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות. כל העתקה, הפצה, שידור, פירסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של האתר מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מQUIZARD, אסורה בהחלט. כמו כן, האתר מכיל פרסומים ו/או יצירות המוגנים בדיני זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או דיני קניין רוחני אחרים, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים וכל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על משתמש הקצה עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים. למשתמש הקצה אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו. אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק, כל העתקה, הפצה, שידור, פירסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש מQUIZARD או מבעל הזכויות בו, הינו אסור. במידה שהעתקה, הפצה, שידור, פירסום, של חומר מוגן בזכויות יוצרים, הינה מותרת, לא יעשו כל שינויים ו/או מחיקות של קרדיט ליוצר, סימני מסחר או הודעת בדבר זכויות היוצרים. משתמש הקצה מכיר בכך שהוא אינו רוכש כל זכויות בעלות על ידי הורדה של החומר המוגן מהאתר. כל סימני המסחר ו/או הלוגואים של QUIZARD המופיעים באתר הינם בבעלות בלעדית ומלאה של QUIZARD.
45 משתמש הקצה לא יעלה לאתר (upload), יפרסם או ינגיש בדרך אחרת באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים, סימני המסחר והזכויות הקנייניות האחרות. משתמש הקצה יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות וכל נזק אחר הקשור לכך.
46 ביחס לכל חומר שמשתמש קצה מעלה לאתר, משתמש הקצה מצהיר שהבעלים של חומר זה נתן לQUIZARD זכות ורישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את החומר האמור (כולו או חלקו) בכל העולם וכן לשלב חומר זה ביצירות אחרות בכל אופן, בכל מדיה ובכל טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, באופן המקסימלי הניתן לגבי כל זכות יוצרים הקיימת בחומר האמור. משתמש הקצה מרשה גם לכל משתמש קצה אחר לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את החומר לשימוש האישי של אותו משתמש הקצה. משתמש הקצה מעניק לQUIZARD את הזכות לערוך, לשפכל להעתיק, לפרסם ולהפיץ כל חומר שנעשה זמין באתר על ידו. האמור בסעיף 6 זה יחול לטובתה של QUIZARD וכן לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של QUIZARD.
47 כל תוכן של צד שלישי המופיע באתר, לרבות, טקסטים, סיכומים, הסברים, גרפים, ציורים, חוות דעת, המלצות, עצות, הצהרות, שירותים וכן כל מידע אחר או תוכן אחר המבוטא או מונגש על ידי צדדים שלישיים, ("תוכן צד שלישי"), נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית ולא על ידי QUIZARD ולQUIZARD לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.
48 QUIZARD לא נותנת חסות ולא אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של כל תוכן צד שלישי. בשום נסיבות, QUIZARD לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משמש קצה על מידע שהושג דרך האתר. זוהי אחריותו של משתמש הקצה להעריך את הדיוק, הנכונות, המהימנות, השלמות ו/או השימושיות של כל תוכן צד שלישי הקיים באתר.
49 פרסום טקסט באתר, כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של QUIZARD והיא רשאית למנוע את הפרסום או למחוק פרסומים שעלו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
50 משתמש הקצה מסכים בזאת מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. QUIZARD, הגופים המסונפים לה, עובדיהם, סוכניהם, שלוחיהם, בתי העסק, צדדים שלישיים המספקים תוכן ובעלי רישיונות וכל מנהליהם, הדירקטורים, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם אינם מצהירים ואינם מתחייבים שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלוא הפסקות, כמו כן הם אינם ערבים לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע או שירות.
51 הגישה ניתנת לאתר כמו שהוא וככול שהוא זמין, על בסיס "AS IS" ועל בסיס "AS AVILABLE".
52 QUIZARD לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמשי האתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
53 מבלי לגרוע מהאמור לעיל QUIZARD לא תהיה אחראית, בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם עקב שימוש באתר ובשום מקרה, QUIZARD לא תהיה חבה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או הקשור לאתר ולשימוש בו.
54 בשום מקרה, חבותה ואחריותה של QUIZARD, בשל רכישת שירות באתר, לא תהיה גבוהה מהסכומים ששולמו לQUIZARD על ידי משתמש הקצה בגין אותה רכישה.
55 לQUIZARD תהיה הזכות, אך לא החובה, לבקר, לפקח ולעקוב אחר התוכן באתר בכל עת, לקבוע האם השימוש באתר נעשה בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל הכללים שיקבעו, ככל שיקבעו, על ידי QUIZARD, כמו גם התאמה לכל חוק, דין, תקנה, רגולציה ו/או בקשה/הוראה של גוף מוסמך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, QUIZARD תהיה זכאית, אך לא מחויבת להסיר כל חומר, אשר QUIZARD סוברת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שהוא מפר את תנאי הסכם זה או שמעורר כל התנגדות.
56 משתמש הקצה מכיר בזאת שכל הדיונים, דירוגים, הערות, תגובות, הם פומביים ואינם תקשורות פרטיות, ולכן צדדים שלישים רשאים לקרוא את התקשורות של משתמש הקצה מבלי ידיעתו. QUIZARD אינה שולטת או נותנת חסות לתוכן, להודעות או למידע כאמור ומסתלקת באופן מפורש מכל חבות הנוגעת לפרסומים כאמור. כל מידע שמשתמש קצה מפרסם באתר,בכל דרך, אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי. על ידי פרסום הערות, הודעות ו/או מידע אחר באתר, משתמש הקצה מקנה לQUIZARD את זכות השימוש באותן הערות, הודעות ו/או מידע אחר לצורך קידום מכירות, פירסום, חקר שוק וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה.
57 משתמש הקצה הנו האחראי הבלעדי לכל אינטראקציה עם משתמשים אחרים באתר. משתמש הקצה משחרר את QUIZARD מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל אינטראציה, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל משתמש קצה אחר.
58 QUIZARD רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה חייבת למסור הודעה על כך למשתמש הקצה. ביטול הסכם זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה.
59 ייתכן והאתר יכיל קישורים לאתר אינטרנט של צדדים שלישיים. קישורים אלו ניתנים לנוחות משתמש הקצה בלבד ואינם מעידים על חסות של QUIZARD לתכנים הנמצאים באתרי אינטרנט אלו. QUIZARD אינה אחראית לכל מצג ו/או תוכן, של אתרים מקושרים בלינק וכן אינה אחראית לדיוק, לנכונות, למהימנות, לשלמות ו/או לשימושיות של כל תוכן ומידע המופיע באתרי האינטרנט הנ"ל. משתמש הקצה מודע לכך שייתכן שביקור באתר אינטרנט שלינק אליו מופיע באתר יגרום לו לנזקים נוספים, לרבות עקב וירוסים, רוגלות, ותוכנות זדוניות אחרות. אם משתמש הקצה מחליט להיכנס לאתר אינטרנט של צד שלישי דרך לינק המופיע באתר, הוא עושה זאת על אחריותו ובלעדית כאשר כל הסיכונים בנוגע לכך רובצים עליו. QUIZARD לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם ו/או עלול להיגרם למשתמש הקצה כתוצאה משימוש או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרי האינטרנט אליהם יגיע באמצעות הקישורים באתר.
60 על מנת שתהיה מעודכן בהצעות המתפרסמות באתר מעת לעת, QUIZARD רשאית לשלוח למשתמש הקצה הודעות לכתובת הדואר האלקטרוני שסיפקת לאתר. הספקת כתובת אי-מייל על ידי משתמש קצה מעידה על רצונו בקבלת הודעות, אך משתמש הקצה רשאי בכל עת להודיע לQUIZARD באי-מייל לשירות הלקוחות של QUIZARD על רצונו להפסיק לקבל הודעות פרסומיות מהאתר. הספקת אמצעי התקשרות אחרים, כגון טלפון, פקס וכתובת תהווה הסכמה לקבלת הודעות פרסומיות ויחולו התנאים שברישא לעיל בשינויים המחויבים.
61 חיוב הלקוח יתבצע על ידי QUIZARD וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר. במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התשלום, תבוטל הרכישה והשירות או המוצר לא יסופק לך.
62 הנך מאשר בזאת שלא לשלוח אליך קבלה לאחר ביצוע הקניה, אלא להסתפק באפשרות לקבל ולצפות בפרטי הקבלה באמצעות הדואר האלקטרוני ככל שתבקש זאת ממרכז השירות של QUIZARD.
63 רכישת מוצר באתר תחשב לעסקת מכר מרחוק מול QUIZARD על ידי משתמש הקצה ולכן יחול על ביטולה חוק הגנת הצרכן התשמ'א-1981 ('חוק הגנת הצרכן').
64 QUIZARD לא יהיה אחראים לאובדן ו/או לגניבה ו/או לשיכפול ו/או להדפסה של המוצרים ו/או השירותים הניתנים על ידי האתר.
65 QUIZARD מגבילה מכירת ו/או העברת שירות ו/או מוצר לצד ג'. הרכישה של מוצר באתר הינה אישית בלבד ואין למשתמש הקצה כל רשות להעבירה לאחרים. מבלי לגרוע מכל עוולה ו/או עילה המנויות בחוק במקרה כזה, העברה של מוצר ו/או שירות לאחר תחשב הפרת זכויות של QUIZARD כמו גם הפרת זכויות היוצרים שבמוצר ו/או שירות ככל שישנן.
66 כל ניסיון לעשות שימוש במוצר ו/או שירות בניגוד לתנאים המפורטים לעיל ולהלן (כגון זיהוי של כניסות מרובות לחשבון המשתמש באופן מוגזם ממחשבים שונים במקומות שונים) או בניגוד לתנאים שיפיעו בהצגת העסקה באתר, יגרום, מעבר לסעיפים האמורים לעיל, לביטול זכותו של משתמש הקצה להיכנס לחשבונו באתר.
67 כל השירותים ו/או המוצרים המקוונים מוגבלים בזמן לצורך השימוש בהם באמצעות חשבון המשתמש לתקופה של שלושה חודשים או לתקופה שתיקבע בעת ביצוע הרכישה באתר. אי שימוש במוצר ו/או בשירות הניתן באופן מקוון בתוך התקופה האמורה לא תקנה זכות להחזר כספי או פיצוי כלשהו. על כן, באחריות משתמש הקצה להשתמש במוצר ו/או בשירות בתקופת תוקפו.
68 QUIZARD ו/או כל מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירת שירותים ו/או מוצרים, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית, אם אירעה תקלה טכנית, במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת QUIZARD את המשך מכירת המוצרים ו/או השירותים, במידה ובכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו.
69 QUIZARD רשאית לבטל מכירת מוצר ו/או שירות למשתמש קצה, אם הרכישה בוצעה תוך הזנת פרטים שאינם נכונים על ידי משתמש הקצה.
70 QUIZARD לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לכל פגיעה, מחלה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר, שיגרמו למשתמש הקצה, בקשר עם שימוש במוצרים ו/או בשירותים באתר. משתמש הקצה מוותר ומשחרר את QUIZARD מנהליה, הדירקטורים בה, עובדיה, סוכניה ושלוחיה מכל דרישה, טענה, תביעה, חבות, פגיעה, מחלה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר.
71 כל זכות, סעד ו/או תרופה של QUIZARD על פי תנאי שימוש אלו לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של QUIZARD.
72 שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי QUIZARD לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של QUIZARD לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.
73 הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט במחוז מרכז המוסמך לפי העניין.
74 חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי חוזה זה לא תשפיע על תקפות חוזה זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.